გაწევრიანდა საერთაშორისო ასოციაცია “MTI Consulting”-ში, რომელსაც დღეს უკვე 43-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს წარმატებით შესრულებული 660-ზე მეტი პროექტი.

გახდა “PrimeGlobal”-ის წევრი კომპანია. “PrimeGlobal” მოფლიოში სამ უმსხვილეს დამოუკიდებელ აუდიტორულ და საბუღალტრო ფირმების ასოციაციებს შორისაა. ასოციაცია დაარსდა 2011 წელს და დღეს უკვე 100-ზე მეტ ქვეყანაში არსებულ წარმატებულ დამოუკიდებელ საბუღალტრო ფირმას აერთიანებს.

ევროკომისიის სერტიფიცირებული აუდიტორი (შავი ზღვის აუზის პროგრამა)

სოფლის განვითრების სააგენტოში კონსულტანტად აკრეტიზაცია ;

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტად აკრედიტაცია ;

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების კორპორატიული წევრობა ;

წარმატებით გაიარა SARAS-ის ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი და მიიღო მე-3 კატეგორია ;

სერტიფიცირებული კონსულტანტი “USAID ZRDA” პროგრამაში;

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაში  გაწევრიანება;

წარმატებით გაიარა USAID OIG-ის ხარისხის კონტროლი და მიენიჭა მუმდივი აკრედიტირებული წევრის სტატუსი ;

პარტნიორობა გერმანიის ბიზნეს ასოციასთან (DWV).

საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია „WYN River Limited“-ის პარტნიორობა;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრობა;

EBRDის ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამაში კონსულტანტად აკრედიტაცია ;

კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი  გახდა საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის- „EuraAudit International“-ის სერტიფიცირებული წევრი.

მიიღო აკრედიტაცია (USAID) დაფინანსებული პროექტების აუდიტის განხორციელების მხრივ;

გახდა დაფინანსებული პროექტების ექსკლუზიური აუდიტორი:

  • გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP)
  • გაეროს ბავშთა ფონდი(UNICEF)
  • გაეროს მოსახლეობის ფონდი(UNFPA).

კომპანია AGIC გახდა საკონსულტაციო კომპანია CABC GLOBAL-ის პარტნიორი

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი-ს დაარსება