საგადასახადო აუდიტი

სერვისი – საგადასახადო აუდიტი

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC • ეი ჯი აი სი გთავაზობთ საგადასახადო აუდიტს. სერვისი – საგადასახადო აუდიტი გულისხმობს გასული ან მიმდინარე (მიმოხილვას დაქვემდებარებული) პერიოდის სამეურნეო ოპერაციების საგადასახადო მიმოხილვას, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანიის მიერ განხორციელებული საგადასახადო ანგარიშგების შემოწმებას.

სერვისი მოიცავს:

    • გასული პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
    • მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო მიმოხილვას
    • საგადასახადო რისკების შესწავლას
    • საგადასახადო დიუ დილიჯენსს

მომსახურების შედეგად თქვენ მიიღებთ წერილობით ანგარიშს, სადაც წარმოდგენილი იქნება შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზი, საგადასახადო რისკის სავარაუდო დონე და მათი განეიტრალების გზები.


დამატებითი ინფორმაციისათვის, დაგვიკავშირდით:

ტელეფონი: (995 322) 500 130

მობ: (995 599) 34 33 48

ელფოსტა: info@agic.ge

მისამართი: 0171, პ. ქავთარაძის I შესახვევი, #10. თბილისი, საქართველო