პროექტის აღწერა

კომპანიის განვითარების სტრატეგიული გეგმა

კერძო ინვესტორისათვის მომზადდა კომპანიის განვითარების სტრატეგია, ასევე  პროგრამის ფარგლებში მოხდა ბაზრის კვლევა.

კომბინირებული საკვების საწარმოს მოწყობა

სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამა: გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმეობის დაფინანსების პროექტისათვის მომზადდა კომბინირებული საკვების საწარმოს მოწყობისა და შემდგომი განვითარების ბიზნეს გეგმა

მავთულბადის საწარმოს მოწყობა

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ბაზრის კვლევა და მავთულბადის საწარმოს მოწყობა და შემდგმომი განვითარებისათვის მომზადდა ბიზნეს გეგმა.

გაზოფიბრობეტონის წარმოება საქართველოში

ფიბრობეტონი წარმოადგენს ახალ კონსტრუქციულ მასალას, დაარმატურებული წვრილი არაორგანული ან ორგანული ბოჭკოებით – ფიბრათი, რომელიც თანაბრადაა განაწილებული ბეტონის მოცულობაში

საწამოსათვის მომზადდა ბიზნეს გეგმა მისი შექმნისა და შემდგომი განვითარების შესახებ.

ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა და განვითარება

პროექტი მომზადდა სოფლის განვითარების სააგენტოს- გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმეობის დაფინანსების პროექტიათვის,

მოხდა ბაზრის შესწავლა და მომზადდა ბიზნეს გეგმა არსებული საწარმოს შექმნისა და შემდგომი განვითარების შესახებ.

ბიზნეს ცენტრის განვითარების გეგმის შემუშავება

პროექტის მოცავდა  ბაზრის კვლევას, ბიზნეს ცენტრის განვითარებისათვის მომზადდა ბიზნეს გეგმა – სამი განსხვავებული სცენარით.

მცირე ფერმერთა ღირებულების ჯაჭვის განვითარების სტრატეგია აჭარის რეგიონში.

კვლევა მოიცავს აჭარის რეგიონში საექსპორტო ჯაჭვის მოდელების განვითარებას სოფლის მეურნეობის სექტორში, განსაკუთრებით მთის რეგიონებში მდებარე მცირე ფერმერებისთვის. პროექტში ჩართული იყო ნიდერლანდების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარე კონსულტანტი. (Sense Selection)

მაკროეკონომიკური და საჯარო ფინანსების გარემოს ანალიზი, რეგულაციები და ინსტიტუციური წყობა.

კვლევა მოიცავს საქართველოს ეკონომიკური გარემოს მაკროეკონომიკურ ანალიზს,
რომელიც საქართველოში გამოყენებულ იქნა UN – ისთვის, სამთავრობო ინსტიტუტების შეფასებისას. (UNDP)

რძის სექტორის შეფასება აჭარის რეგიონში.

კვლევა მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას, აჭარის რეგიონში რძის მწარმოებლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების შეფასებას. პროექტში მონაწილეობდა გარე კონსულტანტი Agricole France-დან. (საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია  ”Eco Farm“)

სასათბურე მეურნეობის ბიზნეს სექტორის შეფასება საქართველოში, სომხეთსა და ირანში.

პროექტი მოიცავდა მცირე და საშუალო სათბურის მწარმოებლების შეფასებას, შესაძლებლობების და შეზღუდვების იდენტიფიცირებას. პროექტში მონაწილეობდნენ გარე კონსულტანტები სომხეთიდან და ირანიდან. (სილქ უოთერ გრუპ)

მეცხოველეობის განვითარება.

პროექტი მოიცავდა განვითარებას დასავლეთ საქართველოში 1000 მეცხოველეობის ფერმის ფლეკიევის ჯიშებს. პროექტს ამჟამად განიხილავს აშშ-ს საინვესტიციო ფირმა “Solsuus”. (სილქ უოთერ გრუპ)

რძის ფერმა ადგილობრივი ჯიშების გამოყენებით.

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელებადობის ანალიზი, ტექნიკური სახელმძღვანელო. პროექტი მოიცავდა რძის ფერმის შექმნას ჰოლშტეინის პირუტყვის ჯიშის გამოყენებით. (ენჯეო „GBDC“)

რძის ფერმა ბიოგაზის წარმოებისა და კალიფორნიის ჭიის წარმოების გამოყენება, როგორც ნარკოტიკული ნივთიერებები.

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელებადობის ანალიზი. პროექტი უკავშირდება ინოვაციური მეთოდის გამოყენებას პირუტყვის ფერმის შესაქმნელად, კალიფორნიის მრავალფეროვანი ჯიშის საკვებით. ტექნიკური კვლევის WSA მხარდაჭერით ჭიების წარმოების კომპანია ბიო აგრო სფეროში. (შპს „დიდოსტატი“)

რძის ფერმა Flekvieh ჯიშის გამოყენებით

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელება და ანალიზი, ტექნიკური სახელმძღვანელო. პროექტი დასავლეთ საქართველოში რძის ფერმის განვითარებას უკავშირდებოდა. (შპს „Print Express“)

სასტუმრო და სავაჭრო ცენტრის კომპლექსის განვითარება თბილისში.

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელებადობის ანალიზი. პროექტმა გამოიმუშავა 80 მლნ დოლარის ინვესტიცია, რომელიც ორთაჭალაში მდებარე კომპანიის კომერციული საკუთრებაა. პროექტს ამჟამად პარტნიორთა ფონდი განიხილავს. (შპს „Conti Group“)

თამბაქოს გადამამუშავებელი საწარმო

პროექტი შემუშავდა საქართველოში თამბაქოს ნედლეულის გადამამუშავებელი ქარხნის ჩამოყალიბების მიზნით, რომელიც შეავსებს თამბაქოს შეფუთვის მრეწველობას. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 18 მლნ დოლარი იყო. პროექტი პარტნიორ ფონდთან განიხილებოდა, თუმცა კომპანია “ომეგა ჯგუფის” ფინანსური პრობლემების შემდეგ დაიხურა. (ომეგა ჯგუფი)

კომპანიის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგია და საგადასახადო რეფინანსირების გეგმა

კომპანიას ფინანსური ლიკვიდურობის პრობლემები და 50 მლნ ლარის გადასახადი აქვს. პროექტის მიზანია კომპანიის საგადასახადო გადასახადის რეფინანსირება და სტრატეგიის შემუშავების გეგმის წარდგენა, რომელიც წარმატებით შეინარჩუნა და უზრუნველყო ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად, თუმცა საბოლოო ჯამში კომპანია კვლავ დახურულია სხვადასხვა გლობალური და ფინანსური პრობლემების გამო. (ომეგა ჯგუფი)

არასამთავრობო ორგანიზაცია აგორას სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

პროექტი მოიცავს ორგანიზაციის მოკლე და გრძელვადიან სტრატეგიას, მიმდინარე და წარსული პროექტების მიმოხილვას, სვოტ ანალიზს, ძირითად მიზნებს, სტრატეგიებს და საბოლოო ანგარიშის ჩამოყალიბებას. (People in need)

ხორცის წარმოება ადგილობრივი ჯიშების გამოყენებით

შესაძლებლობების შესწავლა, ბიზნეს გეგმა. პროექტის მიზანი იყო ხორცის წარმოებისთვის ადგილობრივი ჯიშების გამოყენებით 100 მეცხოველეობის ფერმის შექმნა. (შპს „Bestville“)

ანაკლიაში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს განვითარება

პროექტის მიზანი იყო 17 მლნ ლარის ინვესტირება ანაკლიაში ძვირადღირებული და კეთილმოწყობილი სასტუმრო კომპლექსის შესაქმნელად, რომელიც საბოლოოდ ადგილობრივი ბანკებისგან დაფინანსდა. (შპს „Next League“)

სათბურის წარმოება თერმული წყლით ცაიშის რაიონში, სამეგრელო

ეკონომიკური კვლევა, ფინანსური გეგმა. (საქართველოს ეროვნული ბანკი)

ნორვეგიის ორაგულის წარმოება ქობულეთში თანამედროვე ტექნოლოგიებით

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელებადობის ანალიზი. (შპს “ Georgian Aquaculture“)

დეჰიდრატირებული ხახვის გადამამუშავებელი ქარხანა. 

გერმანიის საერთაშორისო ხახვის გადამამუშავებელი ფირმა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში გადამამუშავებელი ქარხნის ინტეგრირებას და AGIC- მ უზრუნველყო პოტენციური და ტექნიკური შესწავლა კონკრეტული ხახვის ჯიშების, მათ შორის დემოკროპტების. საბოლოოდ კომპანიამ შეცვალა ინვესტიციები სხვა ქვეყანაში. ტექნიკური განხორციელებადობის ანალიზი, ფინანსური გეგმა. („GMBH Arona“, გერმანია)

სალათის წარმოება deep float hydroponic სისტემის გამოყენებით

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელება ანალიზი, ტექნიკური სახელმძღვანელო. (ენჯეო “Disabled children and family”)

კენკრის წარმოება და გადამუშავება (მოცვი / ჟოლო / მაყვალი). პროექტი მოიცავდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში მზარდი, სასაწყობო და გადამამუშავებელი ქარხნების შექმნას.

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელება ანალიზი, ტექნიკური სახელმძღვანელო. (შპს „Geosilkroad“)

აფრიკის ლოქო და კანადის კალმახი. პროექტი წარმატებით განვითარდა და ჩამოაყალიბა შესაბამისი პროდუქციის წარმოებით კახეთსა და ყაზბეგში.

ბიზნეს გეგმა, ტექნიკური განხორციელება ანალიზი. (შპს  ”A.S.G“)