იპოთეკის ბროკერი – ახალი მიმართულება კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი-სგან მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში იპოთეკის ბროკერის (MORTGAGE BROKER) პროფესია დიდად გავრცელებული და პოპულარულია, თუმცა ჩვენი ქვეყნისთვის სიახლეს წარმოადგენს. აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC ● ეი ჯი აი სი უკვე 15 წელია წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე. კომპანია ყოველწლიურად ვითარდება და ამატებს ახალ მიმართულებებს, რომლებიც საინტერესოა როგორც ბიზნესებისათვის […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სპორტული-გასართობი კომპანიების კვლევა ჩაატარა. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სპორტულ გასართობი კომპანიები ეკუთვნის, მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სპორტულ-გასართობ ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 22-ს. კვლევა მიმოიხილავს […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სადისტრბუციო კომპანიების კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევა მიმოიხილავს სადისტრიბუციო დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა 2020 წელს აღემატება  844 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი კი 338  მილიონ ლარს. კვლევის შედეგად  გამოვლინდა  სადისტრიბუციო კომპანიების 2020 წლის საშუალო მონაცემები. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კვლევის ბმულს: SADISTRIBUCIO-KVLEVA

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სატრანსპორტო კომპანიები ეკუთვნის, პირველ მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სატრანსპორტო და დასაწყობების ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 63-ს. კვლევა მიმოიხილავს სატრანსპორტო და დასაწყობების დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური […]

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიებს. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2018 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 14-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია ავტორიზებული ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად […]

მოცემული  კვლევა ემსახურება ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის მიმოხილვას, არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის დაწესებულებების 2019 და 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2019 და 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ტურისტული სააგენტოები, რომელთა რაოდენობაც […]

„მეწარმეთა შესახებ კანონი“-ში ცვლილებებია – ახალი რეგულაციები ძალაში 2022 წლის 1 იანვრიდან შევიდა.   2022 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ბიზნესსამართალში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამოქმედდა, მათ შორის უმთავრესი განახლებული “მეწარმეთა შესახებ კანონია”, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის აგვისტოში დაამტკიცა. განახლებული კანონის მიღება ევროკავშირში მოქმედ ნორმებთან ჰარმონიზებით იყო განპირობებული. იურიდიულმა საგადასახადო საკონსულტაციო ფირმა LTA-მ ახალი ნორმების შესახებ მიმოხილვვა გამოაქვეყნა. გამოვყავით […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სარესტორნო ბიზნესის კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევაში განხილულია  რესტორნები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 42-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია რესტორნების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად კი მათ რაოდენობაზე, ფინანსურ მაჩვენებლებზე, მონაცემები აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. კვლევა მიმოიხილავს რესტორნებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა აღემატება 247 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი  468  მილიონ […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2019 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სასტუმროები, […]

კომპანია AGIC-მ შექმნა მოქნილი საბუღალტრო სერვისი სასტუმროებისთვის. სერვისის პაკეტი აერთიანებს საბუღალტრო და სასტუმროს მართვის სერვისებს. აღნიშნული სერვისის ფარგლებში სასტუმროები ისარგებლებენ მოქნილი საგადასახადო სისტემით.

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ეი ჯი აი სი • AGIC გთავაზობთ შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასებას. კომპანია AGIC-ის აუდიტორული გუნდი ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის გარდა ახორციელებს სპეციალური დანიშნულების აუდიტს. სპეციალური დანიშნულების აუდიტი ეხება შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასებას. AGIC-ის მიერ გაცემული დასკვნა მისაღებია როგორც ქალაქ თბილისის მერიისათვის, ასევე სხვა საჯარო უწყებებისთვის. რას გულისხმობს შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასება? […]

კონკურენტების ანალიზი კორპორატიული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია. სამწუხაროდ, კომპანიების უმეტესობა კონკურენტების კვლევის ჩატარებას ვერ ახერხებს სისტემატურად. ამ სტატიაში გაგაცნობთ რისთვის გჭირდებათ კონკურენტების ანალიზი და როგორ შეგიძლიათ მისი ჩატარება. რა არის კონკურენტების ანალიზი? კონკურენტების ანალიზი გულისხმობს კონკურენტების იდენტიფიცირებასა და მათი ოპერირების შეფასებას. უფრო კონკრეტულად, კონკურენტული ანალიზის შედეგად გაიგებთ ვინ არიან თქვენი კონკურენტები. ასევე, გააანალიზებთ კონკურენტების ძლიერ და […]

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ეი ჯი აი სი • AGIC საქართველოში მოქმედი უმსხვილესი აუდიტორული კომპანიების რეიტინგშია! უმსხვილესი უდიტორული კომპანიების რეიტინგი გამოქვეყნდა Forbes Georgia-ს მიერ. უმსხვილესი აუდიტორული კომპანიების სიაში არიან როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი კომპანიები. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით, 2020 წელს საქართველოში მოქმედი 15 უმსხვილესი აუდიტორული ფირმის ჯამური შემოსავალი 2019 წელთან შედარებით 2.8%-ით გაიზარდა. ჯამურმა შემოსავალმა 50.2 […]

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC • ეი ჯი აი სი Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პარტნიორი გახდა! Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება ეს არის ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროში არსებული ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც ტარდება საქართველოში 2015 წლიდან. პროექტის მიზანია წაახალისოს ქართული ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია, ხელი შეუწყოს ამ სფეროში მომუშავე კომპანიებისა და ბრენდების […]

International Accounting Bulletin-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, საერთაშორისო ასოციაციების შემოსავალი 2020 წელს გაიზარდა. კვლევაში მიმოხილულ საერთაშორისო ასოციაციებსა და ქსელებს შორის, PrimeGlobal-ის წევრი კომპანიების შემოსავალი ყველაზე მნიშვნელოვნად – 10%-ით გაიზარდა. PrimeGlobal-ის ზრდის მაჩვენებელი რეკორდულია საერთაშორისო ასოციაციებსა და ფირმებს შორის.  PrimeGlobal-მა 2020 წელს ასევე გაზარდა კომპანიების დასაქმებულთა რაოდენობა 7%-ით. გაიზარდა PrimeGlobal-ის ქსელში გაერთიანებული ქვეყნების რაოდენობა 85-დან 90-მდე. […]

ახალი საგრანტო პროგრამები მიმდინარე საგრანტო პროგრამები მეწარმეებს შესაძლებლობას აძლევს თანადაფინანსების გზით განავითარონ ახალი ან გააფართოვონ არსებული შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოები. სტატიაში გაგაცნობთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიმდინარე საგრანტო პროგრამებს: საგრანტო კონკურსი სამაცივრე და შემგროვებელი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სოფლის განვითარების სააგენტოს გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი საგრანტო კონკურსი სამაცივრე და შემგროვებელი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოში […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ჩაატარა კერძო სკოლების კვლევა საქართველოში. კვლევა ემსახურება ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან. სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული კერძო სკოლები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის […]

რატომ უნდა გაიტანოთ ბუღალტერია აუთსორსზე? ბუღალტრული მომსახურების აუთსორსზე გატანა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა, რომლის წინაშეც თანამედროვე კომპანიების უმეტესობა დგას. მომსახურების აუთსორსზე გატანას არაერთი უპირატესობა აქვს, რომელსაც ამ სტატიაში გაგაცნობთ. 1. მიღებული სერვისის მაღალი ხარისხი აუთსორსზე გატანის შემთხვევაში, თქვენი კომპანიის ბუღალტრულ აღრიცხვაზე არა ერთი ადამიანი, არამედ ბუღალტერთა გამოცდილი გუნდი იმუშავებს. ხარისხიანი ბუღალტრული მომსახურების გაწევის მიზნით, კომპანია AGIC-ში თითოეულ […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-ის გუნდმა მიზანშეწონილობის კვლევა ჩაატარა.  კვლევა ჩატარდა კომპანია “Brice Education Group”-ის დაკვეთით. კვლევაზე იმუშავეს AGIC-ის საკონსულტაციო გუნდის ექსპერტებმა. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში სკოლამდელი განათლების კერძო დაწესებულების შექმნის მიზანშეწონილობის კვლევა. პროექტი განხორციელდა 2021 წლის იანვარსა და თებერვალში.  კვლევის ფარგლებში, AGIC-ის ექსპერტებმა ჩაატარეს ბაზრის კვლევა. AGIC-მ სხვადასხვა წყაროდან მოიპოვა სკოლამდელი განათლების ინდუსტრიის შესახებ […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური […]

რა არის სერვისის აუდიტი? სერვისის აუდიტი წარმოადგენს გამოკვლევას, თუ რამდენად ეფექტურად მუშაობს კომპანიის ესა თუ ის სერვისი, რა ხარვეზები და პოტენციალი აქვს მას, რამდენად კონკურენტუნარიანია ბაზარზე და შეუძლია თუ არა მყარი პოზიციების დაკავება. მომხმარებელთან ურთიერთობა ნებისმიერ ინდუსტრიაში არსებული კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესია. სექტორის მიხედვით განსხვავებულია ბიზნესის ურთიერთობის ფორმა მომხმარებლებთან. მაგალითად, საოჯახო სასტუმროს თანამშრომლებს უფრო მეტი ინტერაქცია აქვთ […]

ინვოისების მართვის სისტემა InvoiceOcean გთავაზობთ ინვოისების შექმნის მარტივ და მოსახერხებელ გზას. აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC • ეი ჯი აი სი კლიენტებს სთავაზობს სრულ საბუღალტრო მომსახურებას, რომლის ფარგლებშიც შეგიძლიათ გქონდეთ წვდომა InvoiceOcean-ის ინვოისების მართვის სისტემაზე. InvoiceOcean-ის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შექმნათ ინვოისები. მოსახერხებელი ინტერფეისის საშუალებით, შეგიძლიათ დაახარისხოთ და მართოთ თქვენი ინვოისები. მონაცემები უსაფრთხოდ ინახება Cloud-ზე […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური […]

PrimeGlobal წლის ასოციაცია გახდა IAB Awards-ზე. PrimeGlobal არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს დამოუკიდებელ აუდიტორულ და ბუღალტრულ ფირმებს. ასოციაცია 2011 წელს დაარსდა და აერთიანებს წევრ ფირმებს 85-ზე მეტი ქვეყნიდან. Digital Accountancy Awards  ტარდება IAB-ს მიერ და ჯილდო გაიცემა 13 სხვადასხვა კატეგორიაში. ასოციაცია PrimeGlobal გამარჯვებული გახდა ორ კატეგორიაში: წლის ასოციაცია და წლის მდგრადი ორგანიზაცია. გამარჯვებული […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ თხილისა და კაკლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

მიმდინარე საგრანტო პროექტები საშუალებას აძლევს მეწარმეებს დააფინანსონ ბიზნეს იდეები. საგრანტო კონკურსების საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ დაფინანსება  ბიზნესის დასაწყებად ან განსავითარებლად. განახლებული ინფორმაცია საგრანტო პროექტების შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ Projects.or.ge-ზე მიმდინარე საგრანტო პროექტები: საგრანტო კონკურსი სამაცივრე მეურნეობების მოწყობაზე USAID-ის პროექტი “ზრდა საქართველოში“ აცხადებს საგრანტო კონკურსს ხილისა და ბოსტნეულის მცირე მოცულობის სამაცივრე მეურნეობების მოწყობის მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, […]

ბიზნესის განვითარებას ხელს უწყობს ტექნოლოგიები, რომლებიც აფართოებენ მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის მეთოდებს. კომპანიები რეგულარულად იღებენ, ინახავენ და აანალიზებენ რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს. ეს ყველაფერი კი ეხმარება მათ უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეთ,რათა გადადგან სწორი ნაბიჯები

მეწარმეების უმეტესობამ იცის რამდენად მნიშნელოვანია საკუთარი თავის ინვესტიცია, რაც მოიაზრებს საჭირო უნარჩვევების გამომუშავებასა და სუსტი მხარეების გაუმჯობესებას. მნიშვნელოვანი უნარების უმეტესობა დაკავშირებული ტექნოლოგიასთან, ამიტომ ისინი დროთა განმავლობაში იცვლებიან. თუმცა ზოგიერთი მათგანი ასევე ემყარება იმ გზას,

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრი გახდა. იგი არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კორპორაციული მდგრადობის ინიციატივა, რომელიც ხელს უწყობს ხალხისთვის, საზოგადოებისა და ბაზრისთვის მდგრადი და ინკლუზიური გლობალური ეკონომიკის შექმნას. გაეროს გლობალური შეთანხმებაში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში

მომხმარებელთან ურთიერთობა ორგანიზაციების წარმატების განუყოფელი ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ კარგად ესმით მისი მნიშვნელობა, კომპანიებს ხშირად უჭირთ მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ამის მთავარი მიზეზი არის ისეთ მექანიზმებზე დაყრდნობა,

დოკუმენტები, იქნება ეს ელექტრონული თუ ქაღალდზე დაბეჭდილი ფორმით, ნებისმიერი საწარმოს მნიშვნელოვანი კომპონენტია. დროთა განმავლობაში, ბიზნესის საქმიანობიდან გამომდინარე უამრავი დოკუმენტი გროვდება, შესაბამისად მათი მართვა შეიძლება რთული ამოცანა იყოს.

ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია გააკეთოს ყველაფერი, რაც საჭიროა და მიანიჭოს ბიზნეს ლიდერებს კონკურენტული უპირატესობა. თუმცა რამდენი AI-ს რეალური სარგებელი შეგიძლიათ დაასახელოთ? მრავალფეროვანი გამოყენების გამო, თითქმის შეუძლებელია მისი ყველა უპირატესობის ჩამოთვლა. სტატიაში დასახელებულია

ხშირად გვესმის სიტყვა “მენეჯმენტი”, როგორც უმაღლესი დონის ავტორიტეტების აღწერის საშუალება. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ეს სიტყვა არასწორად გამოიყენება. მენეჯმენტი პრაქტიკაა და არა ადამიანი, როდესაც ვსაუბრობთ პროექტის მენეჯმენტზე, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა კეთდება იმისთვის, რომ ყველაფერი შესრულდეს ისე, როგორც საჭიროა. ამ დროს პროექტის მენეჯერი უზრუნველყოფს,

AGIC და ARFADA თურქეთის ბაზარზე, ერთობლივი პარტნიორობით განახორციელებენ საერთაშორისო და საქველმოქმედო ტიპის პროექტებს აუდიტის მიმართულებით. ARFADA არის ერთ-ერთი გამოცდილი საკონსულტაციო კომპანია, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს განვითარებისა და ფინანსური

ბიზნეს პარტნიორთან კარგი ურთიერთობა გეხმარებათ დაინახოთ შესაძლებლობები, ითანამშრომლოთ და ერთად გაუმკლავდეთ პრობლემებს. გაუთვალისწინებელი გარემოებების მართვა აუცილებელი გრძელვადიან პარტნიორობაში, რაც გარდაუვალია. ნუ დაეყრდნობით პირად ინტერესებს

PrimeGlobal-ის ქსელის წევრობამ საშუალება მოგვცა განვახორციელოთ გლობალური, კომპლექსური და სხვადასხვა სირთულის პროექტები ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. AGIC-მ გააფორმა კონტრაქტი პოლონურ კომპანიასთან Szwak&Spółka, რომელთან ერთადაც ევროკავშირის ბაზარზე, კერძოდ პოლონეთსა

ვიდეო კონფერენციები დაახლოებით 20 წელია მიმდინარეობს. პანდემიამდე ადამიანებს არც თუ ისე იშვითად უწევდათ ონლაინ შეხვედრებზე დასწრება, თუმცა დღეს, ჩვენ ყოველდღიურად ვატარებთ ვიდეო კონფერენციებს, რომლებიც 100% ვირტუალურია. ეს წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც ტექნოლოგია ვერ მოაგვარებს.

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ნაყინის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება ნაყინის წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის

სამომხმარებლო სერვისი ახალი მარკეტინგია და იგი გაყიდვების გასაზრდელად ძალიან ეფექტურია. უამრავმა დიდმა თუ პატარა ორგანიზაციამ, ეს ფაქტი საკუთარ თავზე გამოსცადა. მათ თავიანთი ძალისხმევა სამომხმარებლო მომსახურებაზე მიმართეს და მას მიანდეს გაყიდვები. კარგი სამომხმარებლო სერვისი ზრდის ნდობას

ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მომხდარი მოვლენების მიზეზი, გავლენას ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, კერძოდ კი ბიზნეს საქმიანობაზე. დღეს მეწარმეებს ძალიან რთული გადაწყვეტილებების მიღება უწევთ. ამ ყველაფერთან ერთად კი ისინი უმკლავდებიან იმ ემოციებს, რომლებიც

ბიზნესის დაწყება მარტივი არ არის, იგი მოითხოვს უამრავ რაიმეზე ფიქრსა და გადაწყვეტილებების მიღებას. ამან კი შეიძლება ზეწოლა მოახდინიოს თქვენზე და მიიღოთ არასწორი გადაწყვეტილება, რამაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს თქვენი განვითარების პოტენციალს. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს საიმედო გეგმა,

დღესდღეობით ონლაინ ბიზნესი ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული გზაა შემოსავლის მისაღებად, ამაში კი კომპიუტერი და მობილური გეხმარებათ. რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე ბევრ მუშაობას მოითხოვს, თუმცა მისი საშუალებით თქვენ თავიდან აირიდებთ ყოველდღე სამსახურში სიარულს, ოფისის პოლიტიკას და ა.შ თქვენ იმაზე მეტი

ადამიანები დღეში საშუალოდ უამრავ ელექტრონულ წერილს იღებენ. ამიტომ ასე რომ, თქვენ გჭირდებათ ბრძოლა, რათა იმ ადრესატებმა, რომელთაც უგზავნით წერილს, გახსნან და წაიკითხონ იგი. როდესაც წერთ ელექტრონულ წერილს, სადაც გადმოსცემთ შეთავაზებას

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ხორცპროდუქტების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება ხორცპროდუქტებით ვაჭრობისა და წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

როდესაც ბიზნესის მფლობელი ხდებით ბევრი ახალი იდეა გექნებათ, რომლის განხორციელების სურვილიც გამოძრავებთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ ვერ შეძლებთ უარი თქვათ არსებულ ბიზნეს მოდელზე და შექმნათ ახალი, პერსონალის ნდობისა და პატივისცემის დაკარგვის გარეშე. იმისათვის, რომ მენეჯმენტის ცვლილება გამარტივდეს

თუ მცირე ბიზნესის მფლობელი ხართ, შეიძლება ფიქრობთ, რომ თქვენი ბუღალტერი ერთადერთი ადამიანია, ვინც შეიძლება დაინტერესებული იყოს თქვენი ბიზნესის ფინანსური ანგარიშგებით. მაგრამ თუ თქვენ ეძებთ ინვესტორებს თქვენი ბიზნესისთვის, ან გსურთ კრედიტის აღება, ნახავთ, რომ ოთხი ტიპის ფინანსური ანგარიშგება – ანგარიში ფინანსური მდგომარეობის შესახებ,

ბიზნეს გეგმის შესახებ ორი მცდარი წარმოდგენა არსებობს. პირველი არის ის, რომ ბიზნესს მხოლოდ ერთი გეგმა სჭირდება და მეორე, რომ არსებობს ერთი ტიპის, რომელიც ყველა ბიზნესს შეესაბამება.სინამდვილეში, კომპანიებს ხშირად ესაჭიროებათ ახალი ან შესწორებული ბიზნეს გეგმები, რადგან  ისინი ვითარდებიან და ნებისმიერი ბიზნეს გეგმა კი კომპანიის მიზნებზე არის დამოკიდებული.

საერთაშორისო ბაზრებზე ბიზნესის გასაფართოებლად სხვადასხვა შესაძლებლობები არსებობს. წარმატების მისაღწევად კი საჭიროა ზუსტი სეგმენტის განსაზღვრა. კომპანიებს შესაძლებლობა აქვთ ნებისმიერ თემაზე ჩაატარონ კვლევა და განსაზღვრონ მათთვის საინტერესო სექტორის მახასიათებლები და საჭიროებები.

სწრაფი ცვლილებების ეპოქაში შეიძლება რთული იყოს თქვენი ბიზნესის რადიკალურად შეცვლაზე ფიქრი, რათა მან უპასუხოს იმ უწყვეტ შესაძლებლობებს, რაც გამოწვეულია ტექნოლოგიური, ეკონომიკური და ინდუსტრიული ცვლილებებით. ლიდერები მუდამ მზად უნდა იყვნენ ბაზრის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

დღესდღეობით თითქმის არცერთ ჩვენგანს არ გვყოფნის დროს იმისათვის, რათა ყველაფერი სრულყოფილად შევასრულოთ. მეწარმეებმა ყველაზე უკეთ იციან დროის მენეჯმენტის მნიშვნელობა. ამ ყველაფრის საიდუმლო კი ერთგვარი რუტინის დაცვა და მნიშვნელოვანი დავალებების პრიორიტეტების მიხედვით დალაგება წარმოადგენს.

ყველა მცირე ბიზნესის არსებობისათვის საჭიროა შემოსავალი, რათა მან განაგრძოს მუშაობა. განსხვავება თქვენი გაყიდვების შემოსავალსა და ბიზნესის ხარჯებს შორის მიუთითებს თქვენი ზრდისა და გაფართოების უნარზე. მაგრამ, როგორც მცირე კომპანია, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? თუ გსურთ, რომ თქვენი სტარტაპი გახადოთ მომგებიანი

როგორც ჩანს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი წარმატებით ართმევს თავს არსებულ ვითარებას და ეთანხმება იმ აზრს, რომ სამსახურში წასასვლელად ყოველდღე სახლიდან გასვლა სრულიად არ არის საჭირო. მათ შეუძლიათ უპრობლემოდ ჩაატარონ წარმატებული ონლაინ შეხვედრები კლიენტებთან, ზედმეტი დანახარჯების გარეშე.

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ რძის პროდუქტების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება რძის პროდუქტებით ვაჭრობისა და წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის

მიუხედავად იმისა, მცირე გამოცდილების მქონე ბუღალტრული კომპანია ხართ, თუ უკვე დამკვიდრებული ბაზარზე, თქვენი შიდა სტრუქტურა ის არის, რისი მეშვეობითაც ფუნქციონირებთ. თქვენს კომპანიაში მომუშავე ადამიანები ზრუნავენ კლიენტების ფინანსურ ოპერაციებზე.

ალბათ ყველას გინახავთ მეწარმეები და დამწყები ბიზნესმენები, რომელთაც შესანიშნავი იდეები აქვთ, თუმცა ვერ პოულობენ საკუთარ პოტენციალს. ხოლო ზოგიერთი ამბიციური გადაწყვეტილებების მქონენი კი სწრაფად ვითარდებიან საწყის ეტაპზე და არასდროს ჩერდებიან.

ბიზნესის სამყაროში მნიშვნელოვანია კონკურენტუნარიანობა, ამისათვის საუკეთესო გზა ისეთ სიახლეებზე ყურადღების გამახვილებაა, როგორიცაა ბიზნეს ტენდენცია. მათი მეშვეობით თქვენ შექმნით ახალ შესაძლებლობებს. დასაქმებულთა ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა უნდა იქცეს პრიორიტეტად

არსებული ვითარების გამო, თითქმის ყველა ინდუსტრია დაზარალდა. ჩვენ არ შეგვიძლია მიმდინარე მოვლენების შეცვლა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს დრო, რათა ეკონომიკის გამოცოცხლებამდე, თავი გავართვათ არ სიტუაციას.

მოცემული  კვლევა ემსახურება პურის ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები,

მარკეტინგის ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია გზა სამიზნე აუდიტორიამდე მიღწევაა, ანუ სწორი მესიჯის შესაბამისი ადამიანებისათვის გადაცემა. თუ პროდუქტს ისეთ ადამიანებს აწვდით, რომელზეც არ არის იგი გათვლილი, თქვენ დაკარგავთ როგორც დროს, ასევე თანხას.

მოცემული კვლევა ემსახურება ავეჯის ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის

როდესაც საქმე, რომელსაც აკეთებთ, თქვენთვის მნიშნელოვანი და სიხარულის მომგვრელია, ეს ყოველივე მოქმედებს პროდუქტიულობაზეც. ამ დროს პირველ რიგში, აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ ძლიერი ემოციები და იმპულსები არ აფერხებს თქვენს კრიტიკულ აზროვნებას სამუშაო ადგილზე.

კარგია, როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლები უსმენენ თავიანთი მომხმარებლების ინტერესებს, რჩევებსა თუ მოთხოვნებს, მაგრამ ბევრად უკეთესია, როდესაც ბიზნესი ითვალისწინებს ამ უკუკავშირს და არსებითად ცვლის საკუთარ ბიზნესს, რათა დააკმაყოფილოს მომხმარებლის საჭიროებები.

კორონავირუსის პანდემიის გამო მცირე, თუ დიდი ბიზნესი ფინანსური თვალსაზრისით, გარკვეული დაბრკოლებების წინაშე აღმოჩნდა. თუ რა საშუალებებით შეგიძლიათ შეამსუბუქოთ ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა, ამის შესახებ გაეცნობით სტატიაში.

ბანკები და ინვესტორები ფინანსურ კოეფიციენტებს თქვენი ბიზნესის საქმიანობის გასაზომად და კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად იყენებენ. ამიტომ, ბიზნესის მფლობელებისათვის საჭიროა მათი ბიზნესის ფინანსური

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ სამედიცინო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება სამედიცინო ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

ამაღელვებელი მომენტია, როდესაც ბიზნეს იდეას ფლობთ, თუმცა პასუხისმგებლობის მთლიანად აღება დიდ რისკებთან ასოცირდება. ბიზნესის ნულიდან დაწყება უამრავ სირთულეს უკავშირდება. ყველაფრის მიუხედავად, თუკი თავდაუზოგავად შრომობთ და მიზნისკენ ისწრაფვით, აუცილებლად მიაღწევთ შედეგს.

ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობა დამოკიდებულია მფლობელებსა და მენეჯერებზე, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს. ამ ყველაფრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერაციების შესახებ რაც შეიძლება მეტი ზუსტი მონაცემის შეგროვება.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი ნებისმიერი ბიზნესისთვის აუცილებელია. კიბერ-შეტევები ბიზნესისთვის დამანგრეველი შედეგების მომტანია. იგი იწვევს მომხმარებლების ნდობის დაკარგვას და კომპანიის რეპუტაციას გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს.

არსებობს უამრავი გზა, რომელთა საშუალებითაც ლიდერებს შეუძლიათ დაეხმარონ თანამშრომლებს მათი შრომისუნარიანობისა და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში, რადგან ისინი მუშაობენ სახლიდან დღევანდელი გლობალური პანდემიის დროს.

Covid-19 ვირუსმა უდიდესი სისწრაფით შეცვალა სამუშაო გარემოს წყობა.  ერთი კვირის განმავლობაში, თითქმის ყველა სექტორში არსებულმა დისტანციურად მუშაობის რეჟიმზე გადავიდა. ზოგიერთი ადამიანისთვის ეს საკმაოდ რთული შეიძლება აღმოჩნდეს.

სწორი გადაწყვეტილებების მიღება განსაზღვრავს პიროვნების განვითარების გზას და ასევე მის საბოლოო შედეგს. თუმცა გადაწყვეტილებები არის მხოლოდ პირადი მიზნებისათვის. ისინი ასევე დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის განვითარებაში.

მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინისადმი მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება, შესაბამისად მისდამი ინტერესიც ინვესტორების მხრიდან. რა ვითარებაა საქართველოში, რომელი კომპანია ლიდერობს და განვიხილეთ სხვა მნიშნელოვანი ფაქტორები.

დღეს უკვე თითქმის ყველა კომპანია გადასულია სრული დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე. ბევრი ჩვენგანი არ არის მიჩვეული სახლში ყოფნასა და იქიდან სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებას, რომელთაც როგორც წესი ოფისიდან ვასრულებდით.

სწრაფად ცვალებადი სიტუაციების დროს, მათ შორის ბიზნეს ლიდერები ისეთი კითხვების წინაშე აღმოჩნდნენ, რომელთა პასუხებიც არ აქვთ. მაგრამ კრიზისის დროსაც კი, თქვენ უნდა გქონდეთ კომუნიკაციის სტრატეგია თქვენი კომპანიის მთავარი ფიგურებისთვის.

ამჟამად დისტანციური მუშაობა უბრალო ტენდენცია კი არა, აუცილებლობაა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არსებითი კომპანიებისთვის. ისინი დისტანციური გუნდის მართვაზე გადავიდნენ. როგორც კომპანიისთვის, მენეჯერის ან გუნდის ხელმძღვანელისთვის,

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია „AGIC” ითვალისწინებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და COVID-19-ის, იგივე კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დისტანციურ მუშაობაზე გადავიდა

ბიზნეს გეგმა მოგზაურობისთვის სამარშრუტო სქემის განსაზღვრას გავს. თქვენ გჭირდებათ მიმართულება, რომელსაც ბიზნესის განვითარების დროს შეგიძლიათ მიჰყვეთ. იგი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, რადგან იგი თქვენს საქმიანობას წარმატებისკენ მიუძღვის.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი არის სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება და დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამჟღავნება. ამ შემოწმების შედეგია აუდიტორის დასკვნა, რომელიც ადასტურებს ფინანსური ანგარიშგების

ადამიანებზე დიდ გავლენას ახდენს სხვისი აზრი და დამოკიდებულება, თუმცა ხშირად ამას ვერ ვაცნობიერებთ. იმის დანახვა ან მოსმენა, რომ სხვას რაღაც მოსწონს, წარმოუდგენელ გავლენას ახდენს ჩვენს მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე. ამიტომაც არის

ბიზნეს კონსულტანტს აკისრია მოვალეობა დაეხმაროს ორგანიზაციებს მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდაში. იგი სიღრმისეულად შეისწავლის ბიზნესს და ცდილობს მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც კომპანიებს დაეხმარება მიზნების განხორციელებაში.

ბაზრის კვლევა არის თქვენი მომხმარებლებისა და სამიზნე აუდიტორიის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების პროცესი. ეს ყველაფერი კი საჭიროა იმისათვის, რათა დაადგინოთ თქვენი პროდუქტის ან მომსახურების ეფექტურობა და წარმატებულობა.

დღესდღეობით სოციალური მედია პლატფორმები ძალიან პოპულარულია, მაგრამ ამის მიუხედავად, ელ.ფოსტა მაინც რჩება წერილობითი კომუნიკაციის ყველაზე გავრცელებულ ფორმად.

კარიერული პრობლემები იშვიათად ხდება ცხოვრებაში იმის გამო, რომ რაღაცას კარგად აკეთებთ. არსებობს რამდენიმე ჩვევა, რომლებიც ზიანს აყენებს თქვენს კარიერულ განვითარებას და საჭიროა მათი დაძლევა. კონფლიქტის თავიდან აცილება

დროის მენეჯმენტი განისაზღვრება, როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც იცავს, აყალიბებს და არეგულირებს ადამიანის დროს, გარემო პირობების ცვლილებების შესაბამისად. როგორ უნდა გააუმჯობესოთ თქვენი დროის მენეჯმენტი

ძლიერ კომპანიას შეუძლია თავისი წარმატების გარკვეული ნაწილი ბუღალტერიას დაუკავშიროს. ბუღალტრული აღრიცხვა მნიშვნელოვანია, რათა თვალყური ადევნოთ თქვენი ბიზნესის ფინანსებსა და მომგებიანობას.

დაივიწყეთ პრეზენტაციებისა და ხელის ჩამორთმევის შესახებ; ბიზნეს შეხვედრების წარმატების საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, თუ რას ამბობთ. ეფექტური სიტყვა განაპირობებს თქვენს წარმატებას. კვლევა აჩვენებს, რომ სიტყვები “დიახ”, “გადაცემა”, “დაწყება”,

ვიდეო მარკეტინგი არის სტრატეგია, რომელიც ყველა ბიზნესის მფლობელმა უნდა განიხილოს. მარკეტინგის ეს ფორმა არა მხოლოდ ეფექტურია გაყიდვების და ბრენდის ცნობადობის გაზრდისთვის, არამედ მომხმარებლების მხრიდანაც მეტად სასურველია.

ემოციური ინტელექტი არის უნარი, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ მართოთ და გააკონტროლოთ თქვენი ემოციები. ასევე გულისხმობს არამარტო მოტივაციისა და ყურადღების გაზრდას, არამედ უეცარი, ძლიერი ემოციების თავიდან აცილებას.

იმ კომპანიებში, რომლებშიც წარმატებით დაინერგა გუნდის მუშაობის კულტურა, გაუმჯობესდა თანამშრომლების პროდუქტიულობა, ასევე ისინი პროფესიულად თავს უფრო უკეთ გრძნობენ და მიიჩნევენ, რომ ქმნიან უფრო კრეატიულ კონტენტს.

რა არის სავაჭრო ნიშანი? სიმბოლო, რომელიც გამოიყენება მეწარმის მიერ წარმოებული საქონლის ან გაწეული მომსახურების საიდენტიფიკაციოდ და განასხვავებს მას კონკურენტის საქონლისა თუ მომსახურებისაგან. რა შეიძლება იყოს სავაჭრო ნიშანი?

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ეს არის გზა, რომლის მეშვეობითაც კომპანიები განაგებენ კომპანიის ფინანსებს. ისინი აერთიანებენ მარტივ პრინციპს: საბუღალტრო აღრიცხვის პრაქტიკის სტანდარტიზაცია აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში.

ბიზნესის დაწყება ხშირად ძალიან რთულია. ინვესტორების მხრიდან ფულადი სახსრების ნაკადის გარეშე ბიზნესის შექმნა შეიძლება კიდევ უფრო რთული იყოს. თუმცა მათ წინაშე ვალდებულებების გარეშე კომპანიის დაარსებამ შეიძლება ბევრი სარგებელი მოგიტანოთ.

კარგი მენეჯერები, როგორც წესი, თავიანთი სფეროს ექსპერტები არიან, მათ აქვთ მუშაობის დიდი გამოცდილება და ხელმძღვანელობისკენ სწრაფვა. მაგრამ ეფექტური წინამძღოლობისათვის მათ უნდა განავითარონ კიდევ ერთი უნარ-ჩვევა,

როდესაც საქმე ეხება თქვენი ბიზნესის ხარჯებს, ყველა მათგანი არ არის თანაბარი. თქვენს ბიზნესში არის გარკვეული სფეროები, სადაც მცირე ინვესტიციამ შეიძლება უფრო მეტი მოგება მოგიტანოთ, ვიდრე დიდმა ინვესტიციამ და პირიქით.

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია “AGIC” გილოცავთ ახალ წელს! გისურვებთ რომ 2020 წელი იყოს ყოველივე საუკეთესოს, ბედნიერების, სიხარულისა და წარმატების მომტანი თქვენთვისა და თქვენი ოჯახებისათვის. “AGIC”-ს 13 წლიანი გამოცდილება აქვს კერძო, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში.

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია “AGIC”, სულ ახლახანს “PrimeGlobal”-ის წევრი გახდა, რომელიც 3 უმსხვილეს დამოუკიდებელ აუდიტორულ და საბუღალტრო ასოციაციებს შორისაა.

თქვენ უნდა გქონდეთ მრავალი შემოსავლის წყარო, რათა შეძლოთ სიმდიდრის დაგროვება. იმისათვის, რომ გახდეთ მილიონერი, არ არის აუცილებელი მაღალი მოგების მქონე ერთი პროდუქტის წარმოება.

მეწარმეებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი ბიზნესი და სურთ მიიღონ მისგან მოგება, მნიშვნელოვანია დაისახონ ფინანსური მიზნები. სტატიაში მოცემულია რჩევები, რომელთაც ფინანსური მრჩევლები გვთავაზობენ. შეიმუშავეთ ფინანსური მიზნები

თუ ადამიანებს კითხავთ მათ აზრს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს იყო მეწარმე, მათმა უმეტესობამ შეიძლება გამოიყენოს ისეთი სიტყვები, როგორიცაა “მცირე ბიზნესი”, “ინოვაცია”, ან აღწეროს იგი როგორც „საკუთარი თავისთვის მუშაობა”.

შესაძლოა დასაწყისში გუნდს ყოველთვის არ ჰქონდეს დასახული მიზნები. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გუნდი იმდენად პატარაა, რომ ყველამ იცის ვინ რას აკეთებს. მიზნების დასახვის გარეშე წარმოუდგენელია კომპანიის ზრდა.

დღეს ბიზნესის წარმატების ფორმულა ძალიან მარტივია: მართეთ ინოვაცია კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით. კომპიუტერული პროგრამები წარმართავს ინოვაციას და სწორედ ეს არის ბიზნესის წარმატების გზა.

მანამ, სანამ გადაწყვეტთ რომ ბიზნესი დაიწყოთ, მნიშვნელოვანია გქონდეთ ჩამოყალიბებული იდეა მის შესახებ. ნათლად ჩამოაყალიბეთ, თუ რატომ გსურთ გახდეთ მეწარმე. რატომ გადაწყვიტეთ ამ კონკრეტული ბიზნესის წამოწყება. იქნება ეს მცირე თუ დიდი ბიზნესი. რა პრობლემას მოაგვარებთ მისი მეშვეობით

B2B მარკეტინგი არის ერთი ბიზნესის მიერ პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაცია და მიყიდვა სხვა ბიზნესებისა და ორგანიზაციებისათვის. B2B მარკეტინგის დროს საჭიროა გქონდეთ მყარი სტრატეგიები, რომლებიც დაგეხმარებათ მაღალი ღირებულების მქონე მომხმარებლების შეძენაში.

ფინანსური ანგარიშგება გულისხმობს დაინტერესებული მხარეებისათვის კომპანიის ფინანსების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. რომელშიც შედის ოფიციალური ჩანაწერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სიღრმისეულ ფინანსურ ინფორმაციას.

საქართველოში შრომის უსაფრთხოების საკითხი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გამძაფრდა. ამას ადასტურებს ის სახალხო გამოსვლები და აქციები, რომლებიც ქვეყანაში ტარდებოდა. ასევე ის ოფიციალური მონაცემები,

ბიზნეს სამყარო სავსეა ამბიციური კომპანიებით, რომლებიც საწარმოო ბაზრის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკავებას ცდილობენ. როგორ უნდა შეინარჩუნოთ თქვენი ბიზნესის ეფექტურობა? დაწერეთ ეფექტური ბიზნეს გეგმა და ეტაპობრივად

მანამ, სანამ გადაწყვეტთ, რომ მეწარმე გახდეთ, არსებობს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ. დასაწყისი ყველაზე მნიშნელოვანი პერიოდია, რომელიც საზღვრავს თქვენს წარმატებას.

ნულოვანი მოგების წერტილის ანალიზი ნებისმიერ ბიზნესში ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. იგი გაწვდით ინფორმაციას თქვენი ხარჯების შესახებ. იგი არის თქვენი ბიზნესის ფინანსური გზამკვლევი.

“თუ შეგწევთ ძალა ფასები ისე გაზარდოთ, რომ კონკურენტუნარიანი ბიზნესი არ დაკარგოთ, მაშინ ძალიან კარგი ბიზნესი გქონიათ. ხოლო თუ ფასების 10%–ით გაზრდამდე ლოცვა–ვედრება გიწევთ, თქვენ საშინელი ბიზნესი გქონიათ“ – უორენ ბუფეტი

მოლაპარაკებები ბიზნეს სფეროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი აზრი და შეხედულება ამა თუ იმ საკითხზე. ასევე სტრატეგია, რომელიც განსაზღვრავს მის ქცევასა თუ საუბარს.

საცალო ვაჭრობისთვის ბიზნეს გეგმა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც ყველა სხვა ბიზნესისათვის. მის დასაწერად უამრავი მიზეზი არსებობს, ერთ-ერთი მათგანი დაფინანსების მოპოვებაა. ბიზნეს გეგმა ასევე ხელს შეგიწყობთ კომერციული

2019 წლის 2 სექტემბერს, გამოქვეყნდა “Black Sea Basin“ 2014-2020- ის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში განხორციელებული აუდიტორულ

იმეილ მარკეტინგი შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 1998 წელს  მცირე ბიზნესის პოპულარიზაციისთვის წარადგინეს. მცირე ბიზნესი და უზარმაზარი კორპორაციები ეპაექრებიან ერთმანეთს, ვინ უფრო სასურველ

„AGIC“-მა 20-21 სექტემბერს ქ. ზუგდიდში, ააიპ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“-ს თანამშრომლებისათვის,  ჩაატარა ტრენინგი ბიზნეს გეგმების მონიტორინგის

როდესაც სტარტაპი ვერ აღწევს წარმატებას, ამას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული მიზეზები, ამ სტატიაში სწორედ ამ 10 ყველაზე გავრცელებულ მიზეზს განვიხილავთ.

კომპანიის კულტურა დიდ გავლენას ახდენს ფინანსების და ბიზნესის ზრდაზე, ამიტომაც განვიხილავთ საკითხს – კომპანიის ფინანსების მართვა. „ზოგჯერ ბიზნეს ლიდერები იმდენად კონცენტრირდებიან მომდევნო დიდ გარიგებაზე,

ფერების ფსიქოლოგია არის ფერების შესწავლა ადამიანის ქცევასთან მიმართებაში. მისი მიზანია იმის დადგენა, თუ რა გავლენას ახდენს ფერები ჩვენს ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებზე, მაგალითად, ჩვენს მიერ შეძენილ ნივთებზე.

აუდიტის მართვა ხდება პროექტის მსგავსად და მოიცავს სხვადასხვა ეტაპს. კომპანიების ხელმძღვანელობა და ის, ვინც პასუხს აგებს ხელმძღვანელობასთან, ყველა ეტაპზე გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. მიღება / საქმიანობის გაგრძელება

რა არის ფინანსური მენეჯმენტი? ეს არის გაყიდვების პროცესის გადამწყვეტი ფაქტორი. კარგ ფინანსურ მენეჯერებს შეუძლიათ გაყიდვების გაზრდა, მომხმარებელთა მოზიდვა და სეგმენტის გაფართოება. ფინანსური

როდესაც რაიმე პროდუქტს ვაწარმოებთ, აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანია იგი. პირველ რიგში აუცილებელია დავსახოთ კონკურენტული სტრატეგია, შემდეგ კი შევაფასოთ პროდუქტის სისუსტე და სიძლიერე. არსებობენ კომპანიები, რომლებმაც ჩვენზე ადრე დაიწყეს ფიქრი იმაზე,

საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც კონკრეტულ სფეროებში მოღვაწეობს, უფრო სრულყოფილი და თანამედროვე მიდგომებით არის გაჯერებული. დაქირავებული კომპანიებიდან, საბუღალტრო აღრიცხვის