ბიზნეს გეგმის მომზადება

რა არის ბიზნეს გეგმა? 

ბიზნეს გეგმა არის ანგარიში კომპანიის პროდუქციის ან მომსახურების თაობაზე და მასში წარმოდგენილია როგორც ამჟამინდელი, ასევე მომდევნო ხუთი წლის პროგნოზი. მასში არის განხილული პოტენციური ბაზრები და კლიენტები, მარკეტინგის სტრატეგია,  SWOT ანალიზი, ადამიანური რესურსები, მოთხოვნები ინფრასტრუქტურის, მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის მიმართ, გეგმა საშუალებას იძლევა წინასწარ მოხდეს საინვესტიციო თანხების კალკულაცია. დოკუმენტი ასევე მოიცავს ფინანსურ მხარეს, თუ რამდენად მომგებიანი ესა თუ ის პროექტი. გეგმაში ითვლება მომგებიანობის, ლიკვიდურობის და ეფექტურეობის კოეფიციენტები და დგება საპროგნოზო ფინანსური უწყისები.

იხილეთ ბიზნეს გეგმის 6 ნიმუში.

ბიზნეს გეგმა გეხმარებათ გაიგოთ უფრო მეტი  იმის შესახებ, თუ რა საშუალებები და შესაძლებლობები გექნებათ იმ კონკრეტულ ინდუსტრიაში, სადაც აპირებთ პოზიციონირებას, რაც ბიზნესის წარმატებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC გთავაზობთ სრულ მხარდაჭერას ბიზნეს გეგმის მომზადების პროცესში. ჩვენი ექსპერტები დაგეხმარებიან შექმნათ ბიზნეს გეგმა სხვადასხვა პროექტებისა და მიზნებისთვის:

 

ბიზნეს გეგმის მომზადების სერვისზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე.


როგორ მოვამზადოთ ბიზნეს გეგმა? 

ბიზნეს გეგმის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია:


ბიზნეს გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ან დაგვიკავშირდით:

მისამართი: 0171, პ. ქავთარაძე #10, I შესახვევი,
სართული 4 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: (995 322) 500 130
მობ: (995 599) 34 33 48