კონტაქტი

მისამართი: 0186, პ. ქავთარაძე #10, I შესახვევი,
სართული 4 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: (995 322) 500 130
მობ: (995 599) 34 33 48

ფინანსური აუდიტის განყოფილება: (995 322) 500 130 (245)
ბუღალტერის განყოფილება: (995 322) 500 130 (237)
მარკეტინგის განყოფილება: (995 322) 500 130 (238)

ელ-ფოსტა:
info@agic.ge