ჩვენი ბიზნეს გეგმის მომსახურებით თქვენ გეხმარებით შეგიდგინოთ დინამიური,  კომპლექსური, დაბალი დანახარჯებით და პროფესიონალურად დაწერილი პროექტი. ჩვენი ბიზნეს გეგმები მორგებულია თქვენს სპეციფიურ ბიზნეს ხედვაზე და კრედიტორის ან ინვესტორის მოლოდინებზე. ჩვენ ყოველთვის ფოკუსირებული ვართ შედეგებზე და კლიენტის კმაყოფილებაზე. ზოგიერთი შესაძლო მიზეზი რისთვისაც შეიძლება დაგჭირდეთ ბიზნეს გეგმა და “AGIC” მხარდაჭერა მოიცავს:

  • მოთხოვნას აგრო პროექტების დაფინანსებაზე ფონდებისათვის და ბანკებისათვის
  • მოთხოვნა ბიზნესის დაწყებაზე ან ფრენჩაიზის აღებაზე
  • მოთხოვნა სამუშაო კაპიტალის, გაფართოებისა და სხვა აქტივობების დაფინანსებაზე მიმდინარე ბიზნესისათვის
  • ფრენჩაიზის შესყიდვა და დაფინანსება
  • უძრავი ქონების პროექტისათვის, რომლისთვისაც ეძებთ დაფინანსებას
  • კომერციული უძრავი ქონების შესყიდვისათვის
  • ლიზინგის აპლიკაციისათვის
  • აკრედიტაციის ასაღებად როგორც მომწოდებელი, აგენტი ან სერვისის მომწოდებელი
  • პოტენციური სტრატეგიული ალიანსების, პარტნიორების ან ერთობლივი საწარმოების მოძიებისათვის
  • სტრატეგიული დაგეგმარებისათვის
  • წინასწარი კვლევისათვის ბიზნეს იდეის ვარგისიანობის შესახებ
  • ნახევრად დასრულებული ბიზნეს გეგმის სრულყოფაში მოყვანისათვის
  • ზოგადი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის

ბიზნეს გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც გემსახურებათ როგორც თქვენი ბიზნესის სახელმძღვანელო, გადმოსცემს პერსპექტივებსა და ზრდის პოტენციალს. იმისთვის, რომ მოიპოვოთ დაფინანსება ან მიაღწიოთ რომელიმე ზემოთაღნიშნულ მიზანს, თქვენ უნდა გქონდეთ კარგად ჩამოყალიბებული, გამჭირვალე ბიზნეს გეგმა. ბიზნეს გეგმამ უნდა დაამტკიცოს, რომ ყურადღება გამახვილებულია თითოეულ ასპექტზე რომლის საფუძველზე ბიზნესი მიაღწევს წარმატებას.

მკითხველმა უნდა შეძლოს ბიზნეს გეგმის წაკითხვა, გაგება და დარწმუნება, რომ ბიზნესის ფარგლებში დასახული მიზნების მიღწევა შესაძლებელია. შესაბამისად, ბიზნეს გეგმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო დოკუმენტი, რომელიც სჭირდება ბიზნესს.

ბიზნესზე დაფინანსების უარი ძირითადად განპირობებულია დაბალი ხარისხით ფორმულირებული ბიზნეს გეგმით, დეტალებისადმი უყურადღებობით, გამჭირვალობის ნაკლებობით, ან კომუნიკაციის დაბალი ხარისხითმ რომელიც საჭიროა ბიზნეს გეგმის მომზადების პროცესში. “AGIC”-სთან ერთად თქვენ იქნებით დარწმუნებული, რომ პროფესიონალები მუშაობენ თქვენს გვერდით და გიძღვებიან ბიზნეს გეგმის შედგენის პროცესში, რომელიც მოგიტანთ მნიშვნელოვან გამოცდილებას და პროცესი არ იქნება მოსაწყენი.


ბიზნეს გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე ან დაგვიკავშირდით:

მისამართი: 0171, პ. ქავთარაძე #10, I შესახვევი,
სართული 4 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: (995 322) 500 130
მობ: (995 599) 34 33 48