საბუღალტრო და საგადასახადო მომსახურება

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამის საბუღალტრო მომსახურებას. ჩვენ ვფლობთ სიღრმისეულ ცოდნას საგადასახადო მომსახურებასთან დაკავშირებულ სპეციფიურ სფეროებთან.

ბუღალტერთა გუნდი უზრუნველყოფს მოთხოვნების შესაბამისად მომსახურების გაწევასა და კლიენტთა ინტერესების დაცვას.

კონსულტაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელეფონი: (995 599) 34 33 48; (995 322) 500 130 (237)

ელ-ფოსტა: info@agic.ge