გიორგი გელაშვილი

გიორგი გელაშვილი

უფროსი აუდიტორი

სამუშაო გამოცდილება: გიორგი გელაშვილი თავდაპირველად მუშაობდა “ტიფლის კურიერში” ბუღალტერის პოზიციაზე.

მას მონაწილეობა აქვს მიღებული შემდეგი ორგანიზაციების პროექტებში: გაერო, “USAID”, “RDFG”, “CHCA”, “Children of Georgia” და ა.შ.

განათლება: გიორგიმ დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით და აქვს მაგისტრის ხარისხი “საბანკო საქმე და ფინანსები”-.

ასევე, გავლილი აქვს კურსები ფინანსურ მენეჯმენტსა და ანალიტიკურ რეპორტინგში ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) და “ბპს”-ის განგრძობითი განათლების კურსი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიმართულებით.