ნია კუჭუხიძე

ნია კუჭუხიძე

აუდიტის მენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება: ნია წარმოადგენს საჯარო სექტორის სერტიფიცირებულ აუდიტორს. მისი გამოცდილება მოიცავს აუდიტორულ მომსახურებას შემდეგი არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციებისთვის: გაერო, “UN”, “USAID”, “CENN”, “Child Family Society”, “Children of Georgia”.

აგრეთვე “First Step Georgia”, “ISFED”, “MAC Georgia”, “Social Partnership”, “SOS Children’s Villages Georgia 2016”, “New Vision University”, “Omega Group”. “Fund Constanta”, “WWF”, “MO money”, “GiC”, “Invest Georgia”, “Alpha Express”, “Business Startup Credit”.

განათლება: ნიას უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში.

ასევე კვალიფიკაციის ასამაღლებელად გავლილი აქვს “ბპს” – ის განგრძობითი განათლების კურსი, ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტერიის მიმართულებით.