საკონსულტაციო მომსახურება

კომპანია AGIC პასუხისმგებლობას იღებს გაგიწიოთ საკონსულტაციო მომსახურება, რათა მუდმივად გქონდეთ  ინფორმაცია თქვენს კომპანიაში არსებულ ფინანსურ, სააღრიცხვო, მარკეტინგული სტრატეგიისა, თუ სხვა მომსახურების შესახებ. გამოცდილი ექსპერტები გაგიწევენ კონსულტაციასა და მუდმივ მხარდაჭერას შიდა პროცესების საფუძვლიან ანალიზში,  შეფასებასა და რეალური ხედვის ჩამოყალიბებაში.