სალომე ნასარიძე

სალომე ნასარიძე

აუდიტის მენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება: სალომეს კარიერა მოიცავს აუდიტორულ მომსახურებას შემდეგი არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციებისთვის: გაერო, “USAID”, “Children of Georgia”, “First Step Georgia”, “ISFED”, “MAC Georgia”,  “SOS Children’s Villages Georgia 2016”, “Fund Constanta”, “WWF”, “MoMoney”, “GIC”, “Invest Georgia”, “Alpha Express”, “Business Startup Credit” და ა.შ.

გარდა ამისა, მუშაობდა საკონსულტაციო, საბირჟო და საკრედიტო ორგანიზაციებში. ჩატარებული აქვს ტრენინგები ფინანსური ანალიზის საკითხებზე.

განათლება: სალომეს დამთავრებული აქვს თბილისის ერთ–ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის ფინანსებისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. ასევე, გავლილი აქვს “ბპს”- ის განგრძობითი განათლების კურსი.