იპოთეკის ბროკერი – ახალი მიმართულება კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი-სგან
სტატიები

იპოთეკის ბროკერი – ახალი მიმართულება კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი-სგან

იპოთეკის ბროკერი – ახალი მიმართულება კომპანია AGIC●ეი ჯი აი სი-სგან მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში იპოთეკის ბროკერის (MORTGAGE BROKER) პროფესია დიდად გავრცელებული და პოპულარულია, თუმცა ჩვენი ქვეყნისთვის სიახლეს წარმოადგენს. აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC ● ეი ...

Read more
სპორტული-გასართობი კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სპორტული-გასართობი კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სპორტული-გასართობი კომპანიების კვლევა ჩაატარა. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სპორტულ გასართობი კომპანიები ეკუთვნის, მეორე და მესამე ზომით ...

Read more
სადისტრიბუციო კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სადისტრიბუციო კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სადისტრბუციო კომპანიების კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევა მიმოიხილავს სადისტრიბუციო დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა 2020 წელს აღემატება  844 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი კი ...

Read more
ტრანსპორტი და დასაწყობება-ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ტრანსპორტი და დასაწყობება-ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სატრანსპორტო კომპანიები ეკუთვნის, პირველ მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ...

Read more
ადრეული და სკოლამდელი განათლების კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ადრეული და სკოლამდელი განათლების კვლევა საქართველოში

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიებს. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2018 წლის მონაცემებს, კვლევაში ...

Read more
ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

მოცემული  კვლევა ემსახურება ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის მიმოხილვას, არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის დაწესებულებების 2019 და 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” ...

Read more
„მეწარმეთა შესახებ კანონი“-ში ცვლილებებია
სტატიები

„მეწარმეთა შესახებ კანონი“-ში ცვლილებებია

„მეწარმეთა შესახებ კანონი“-ში ცვლილებებია – ახალი რეგულაციები ძალაში 2022 წლის 1 იანვრიდან შევიდა.   2022 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ბიზნესსამართალში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამოქმედდა, მათ შორის უმთავრესი განახლებული “მეწარმეთა შესახებ კანონია”, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის ...

Read more
სარესტორნო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სარესტორნო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სარესტორნო ბიზნესის კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევაში განხილულია  რესტორნები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 42-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია რესტორნების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად კი მათ რაოდენობაზე, ფინანსურ ...

Read more
სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების ...

Read more
მოქნილი საბუღალტრო სერვისი სასტუმროებისთვის
ბლოგი სტატიები

მოქნილი საბუღალტრო სერვისი სასტუმროებისთვის

კომპანია AGIC-მ შექმნა მოქნილი საბუღალტრო სერვისი სასტუმროებისთვის. სერვისის პაკეტი აერთიანებს საბუღალტრო და სასტუმროს მართვის სერვისებს. აღნიშნული სერვისის ფარგლებში სასტუმროები ისარგებლებენ მოქნილი საგადასახადო სისტემით.

Read more
შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასება
ბლოგი სტატიები

შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასება

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ეი ჯი აი სი • AGIC გთავაზობთ შეჩერებული მშენებლობების ზარალის შეფასებას. კომპანია AGIC-ის აუდიტორული გუნდი ფინანსური და საგადასახადო აუდიტის გარდა ახორციელებს სპეციალური დანიშნულების აუდიტს. სპეციალური დანიშნულების აუდიტი ეხება შეჩერებული მშენებლობების ...

Read more
რისთვის გჭირდებათ კონკურენტების ანალიზი?
ბლოგი სტატიები

რისთვის გჭირდებათ კონკურენტების ანალიზი?

კონკურენტების ანალიზი კორპორატიული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია. სამწუხაროდ, კომპანიების უმეტესობა კონკურენტების კვლევის ჩატარებას ვერ ახერხებს სისტემატურად. ამ სტატიაში გაგაცნობთ რისთვის გჭირდებათ კონკურენტების ანალიზი და როგორ შეგიძლიათ მისი ჩატარება. რა არის კონკურენტების ანალიზი? კონკურენტების ანალიზი გულისხმობს ...

Read more